VI ORDNER
DET MESTE

Dalane Anleggservice driver innen anlegg, anleggsmontering og gartnertjenester. Vi har bred kompetanse og erfaring på mange områder, og er kjent for å være svært løsningsorienterte – både for bedrifter og private samarbeidspartnere. Ingen jobb er for liten eller for stor.

TJENESTER

Vi ordner det meste og utfører i dag et bredt spekter av jobber, som graving, veivedlikehold, soping, montering, massetransport, opparbeiding av grøntanlegg, steinlegging, vedlikehold av hager, bemanning, bark og massesalg – for å nevne noe. Vår styrke er at vi jobber med mye forskjellig og at vi finner gode løsninger på det du trenger hjelp til. 

Her er noen av oppdragene vi utfører.

Usynlig

Xxx

Uteområder og næringsbygg

Opparbeiding og vedlikehold av grøntanlegg. Vedlikehold og beskjæring av beplantning, reparasjoner av asfalt og kantstein, vedlikehold av lysanlegg ute, tilføring av bark for å forhindre ugress og uønskede planter, eller legge belegningsstein til markering av gangarealer. Dette er bare noen av oppgavene vi mer enn gjerne tar på oss.

Brøyting og snømåking

Vi brøyter for Mesta, kommunen og for private bedrifter. Våre folk står på dag og natt for å holde veiene fri for snø, is og slaps. Brøytingen gjøres med traktorer og små redskapsbærere, samt hjullastere. Vi har også pickup med strøapparat. Vi kan kjøre på sand med salt, og noen steder bare sand uten salt – enten det er på vei, parkeringsarealer, gangveier, boligområder eller kaianlegg, for å nevne noe. De siste årene har vi brøytet for nærmere 50 private firma.

Soping
Trenger du hjelp til å sope opp strøsand eller løvfall? Vi fjerner alt mulig smuss fra sluker, krinkler og kroker. Med og uten oppsamler.
Kantslått

Vi tar kantslåtten og krattrydding langs fylkesveier og har også spesialmaskiner til gang og sykkelsti. Finpussen, som rundt skilt og gjerder, gjør vi med håndfolk.

Graving

Vi utfører graving på private og offentlige områder. Det kan være i forbindelse med tun som skal endres eller opparbeides. Graving av grøfter og tilrettelegging av bed og hager. Drenering og rensking av grøfter og skråninger.

Usynlig

Xxx

Gatelys

Vi har gravd grøfter og satt lyktefundamenter og heist på lyktestolper på fundamenter. Vi har også gravet fundamenter for el-skap til disse installasjonene.

Asfaltering og drenering

I forbindelse med at du ønsker å legge asfalt i veier og tun så kan vi fikse grunnarbeidet med avretting og setting av sluker og rister. Vi utfører også drenering av bygninger der gammel drenering ikke fungerer godt nok lenger.

Fibergraving

Vi lager grøfter og legger fiberrør for fiberselskap. Dette kan gjøres i samarbeidsprosjekt med andre aktører når det er naturlig.

Hagearbeid

Vi fikser opp på tunet og kan gjøre alt du trenger å gjøre i og rundt hagen. Plen, fiksing av bed, ny beplantning eller vedlikehold. Kanskje du trenger å gjøre arealer tilgjengelig med kanter for robotklipping eller trenger hjelp med rett utforming til skråninger. Eller kanskje hjelp til å justere parkeringsarealer for bobil eller campingvogn.

Trefelling

Vi har god kompetanse på trefelling og har tømmerhenger, vinsj og forskjellige motorsager. Arbeidet sted kan være langs vei, i boligfelt eller i skogsområder.

Industrimontasje

Montering av lys og branndører i tunneler. Montering av skilt, skiltportaler på veianlegg. Montering av utstyr i tuneller og sjakter.

Ladestasjoner

Total opparbeidelse av ladestasjoner med strømforsyning i form av trekkerør eller nedlegging av kabler til strømkildene. Støpning av fundamenter og ferdigstilling av grunn.

«Her har vi blant annet hatt oppdrag for Mer Norway, hvor vi har levert anlegg til avtalt tid og pris. Byggherre var meget godt fornøyd med det som ble levert.»
– Bernt Koldal – daglig leder Dalane Anleggservice

 

Usynlig

Xxx

Masse- og maskintransport

Kunder som har behov for masser tilkjørt eller fjernet kan vi utføre med både små og store maskiner alt etter behov.

Massesalg

Massesalg er varer vi kan levere. Massene blir lastet med maskin.

Varer som:

  • Bark
  • Barkduk
  • Solla jord med kompost og sand innblandet
  • Grus fra Rekefjord
  • Singel fra Rekefjord
  • Hvit singel
  • Kabelsand
  • Strøsand med salt for vinterbruk

AKTUELT

Ta gjerne kontakt med oss på 51 49 12 50 eller
loading... for et uforpliktende tilbud.

Ta gjerne kontakt med
oss på 51 49 12 50
eller loading...
for et uforpliktende tilbud.